Συνάντηση φορέων ορεινών περιοχών στην Ουγγαρία για να συνδιαμορφώσουν Μονοπάτια για Βιώσιμες Αλυσίδες Αξίας

Συνάντηση φορέων ορεινών περιοχών στην Ουγγαρία για να…

Στο Inarcs της Ουγγαρίας από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου, περίπου 100 εκπρόσωποι 22 ορεινών περιοχών από 16 χώρες συγκεντρώθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο "Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη των ορεινώ…

Συνάντηση φορέων ορεινών περιοχών στην Ουγγαρία για να συνδιαμορφώσουν Μονοπάτια για Βιώσιμες Αλυσίδες Αξίας
Δελτία Τύπου

Συνάντηση φορέων ορεινών περιοχών στην Ουγγαρία για να…

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023

Στο Inarcs της Ουγγαρίας από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου, περίπου 100 εκπρόσωποι 22 ορεινών περιοχών από 16 χώρες συγκεντρώθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο "Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη των ορεινώ…

Παρουσίαση πορείας υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «MOVING» του προγράμματος «HORIZON 2020» στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και σε στελέχη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου
Δελτία Τύπου

Παρουσίαση πορείας υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «MOVING» του προγράμματος…

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο συνεδριάσεων της Π.Ε. Ρεθύμνης παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου  MOVING  (Αξιοποίηση ορεινών περιοχών δια μέσου της διασυνδεσιμότητας και της Πράσ…

Νέες αιτήσεις για το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας περιόδου 2023-2024
Δελτία Τύπου

Νέες αιτήσεις για το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας…

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ πρόκειται να υλοποιηθούν για έβδομη χρονιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.  Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες που διαμένουν νόμιμα στην Περιφέ…

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ

"MOVING" / HORIZON 2020

Ευρωπαικό σχέδιο «MOVING»   «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ  ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (MOUNTAIN VALORIZATION THROUGH INTERCONNECTEDNESS AND GREEN GROWTH) Αναγέννηση της Υπαίθρου 2019 Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Horizon 2020» (Ορίζοντας 2020) αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

"VAMOS"

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό σχέδιο «VAlorisingMigrants’ experiencetoincreasetheirOccupationalSkills» με ακρωνύμιο «VAMOS», που εγκρίθηκε  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2019 ERASMUS+ (ΚΑ2-Copperation for innovation and the exchange of good practices / KA204-Strategic Partnerships for vocational education and training) με κωδικό…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ "3D Printing in VET" (Τρισδιάστατη εκτύπωση)

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «3D Printing in VET» με ακρωνύμιο «3DP-VET», που εγκρίθηκε  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2019 ERASMUS+ (ΚΑ2-Copperationforinnovationandtheexchangeofgoodpractices/  KA204-StrategicPartnershipsforvocationaleducationandtraining) με κωδικό αριθμό: 2019-1-EL01-KA202-062909.Συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (1/10/2019 έως 30/9/2021).   Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού: 237.108,00 €…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα

DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα

DTRaIN– Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα   Μια μέθοδος βασισμένη στην έννοια της Σχεδιαστικής Σκέψης ως εργαλείο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων    Επίσημη ιστοσελίδα έργου: http://www.dtrain.eu/  Διάρκεια έργου: 1/10/2019 έως 30/4/2022     Γενικό Πλαίσιο Το σχέδιο…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

AREPO Ενημέρωση

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ AREPO ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (TTIP) Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρώπης   Υ.Α.Α.& Τ. "ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ" ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αρίθ. 737/2013 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2013 σχετικά με…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

AREPO Ενημέρωση

Φεβρουαρίου 16, 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση δικτύου στο νέο εργαστήριο πληροφορικής

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) προτίθεται να δημιουργήσει νέο εργαστήριο πληροφορικής22 θέσεων σε αίθουσα συνολικού εμβαδού 45 τ.μ. επί της Ηγουμένου Γαβριήλ...

16-10-2023

Πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνπρομήθειαυλικούπροβολήςστοπλαίσιουλοποίησηςτουευρωπαϊκούέργου “MountainValorizationthroughInterconnectednessandGreenGrowth” (MOVING) /HORIZON 2020 ResearchandInn…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντοςγιατηνπρομήθειαυλικούπροβολήςστοπλαίσιουλοποίησηςτουευρωπαϊκούέργου “ MountainValorizationthroughInterconnectednessandGreenGrowth ” ( MOVING ) / HORIZON 2020 ResearchandInnovationFrameworkProgramme / RuralRenaissance 2019.   Η Περιφέρεια Κρήτης, ως εταίρος συμμετέχει στο έργο ''MountainValorizationthroughInterconnectedness and GreenGrowth” , στο πλαίσιο προβολής του προγράμματος...

26-07-2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2023-2024

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων για το έτος 2023. Χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι...

14-06-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (MOVING) /HORIZON …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού προβολής στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (MOVING) /HORIZON 2020 Research and Innovation Framework Programme/Rural ReΗ...

12-06-2023

Πρόσκληση εισηγητών πληροφορικής για εκπαίδευση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης σχεδιάζει να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης χρήσης Η/Υ σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στo πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής...

08-05-2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CATERING / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-49/2022

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) πρόκειται να υλοποιήσει πέντε (5) προγράμματα κατάρτισης, 40 ωρών το καθένα και 25 καταρτιζόμενους, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα...

18-11-2022

Πρόσκληση Εισηγητών στο πλαίσιο του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-49/2022»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ξένιος Ζευς» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, σχεδιάζει να υλοποιήσει εγκριθέντα προγράμματα στο...

15-11-2022

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων για το έτος 2022. Χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι...

23-05-2022

Αλυσίδες αξίας στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης και κλιματική αλλαγή. “Η αλυσίδα αξίας του χαρουπάλευρου στο Ρέθυμνο”

Το έργο «MOVING» είναι ένα έργο Horizon 2020 (2020-2024) που ασχολείται με την αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της ικανότητας της Διασυνδεσιμότητας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα, με τη συμμετοχή μιας πολυσύνθετης και διεπιστημονικής κοινοπραξίας 23 συνεργαζόμενων οργανισμών (ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, εκπρόσωποι του κλάδου, αγροτικοί προγραμματιστές και φορείς καινοτομίας), από όλη την Ευρώπη, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία, που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία των ορεινών περιοχών στο πλαίσιο του έργου.

Γενικός στόχος του έργου «MOVING» είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών στην κλιματική αλλαγή. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και δράσεις του έργου έχουν αναπτυχθεί με τη συμμετοχή σχετικών ενδιαφερομένων φορέων μέσω πλατφορμών πολλαπλών παραγόντων (MAPs) στις ορεινές περιοχές 16 χώρων, μέσα από τη μελέτη 23 αλυσίδων αξίας που αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη ποικιλία των ορεινών περιοχών στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες και οι οποίες είναι:

 1. Εκτροφή προβάτων στην περιοχή Weiz της Αυστρίας (Αυστριακές Άλπεις - Αυστρία)
 2. Δημόσια αγαθά (προϊόντα) από αγροτικές εκτάσεις Υψηλής Φυσικής Αξίας (Stara Planina - Βουλγαρία)
 3. Κτηνοτροφικές μονάδες, ιδίως παραγωγή βόειου κρέατος (Όρη Šumava - Cesky Les - Τσεχία)
 4. Αλεύρι από Κάστανο (Corsica - Γαλλία).
 5. Κρεοπαραγωγός προβατοτροφία (Κοιλάδα Drôme - Γαλλία)
 6. Χαρουπάλευρο Κεντρικού Ρεθύμνου (Κρήτη - Ελλάδα)
 7. Αγροοικολογική Γνώση (Ορεινή Υπερδουναβία - Ουγγαρία)
 8. Γαλακτοκομικά προϊόντα στην περιοχή Alto-Molise (Κεντρικά Απέννινα - Ιταλία)
 9. Ορεινό κρασί από το Τρέντο (Ανατολικές Άλπεις - Ιταλία)
 10. Αλεύρι από Κάστανο (Βόρεια Απέννινα - Ιταλία)
 11. Τουρισμός υπαίθρου στην ορεινή περιοχή Maleshevski (Βόρεια Μακεδονία)
 12. Τυρί με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) της περιοχής Serra da Estrela (Central Cordilheira - Πορτογαλία)
 13. Οίνος από την περιοχή Douro (Maciço Noroeste - Πορτογαλία)
 14. Πιστοποιημένος Οικοτουρισμός στα Νότια Ρουμανικά Καρπάθια Όρη(Ρουμανία)
 15. Αρνί Sjenica ΠΟΠ (Διναρικές Άλπεις - Σερβία)
 16. Βιολογικό μέλι στα Σλοβακικά Καρπάθια Όρη (Σλοβακία)
 17. Βιολογικό Ορεινό Ελαιόλαδο (Betic Systems - Ισπανία)
 18. Ιβηρικό ζαμπόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «Los Pedroches» (Sierra Morena - Ισπανία)
 19. Ορεινός Οίνος (Ισπανικά Πυρηναία - Ισπανία)
 20. Ορεινά σιτηρά (Ελβετικές Άλπεις - Ελβετία)
 21. Τυρί «Tête de Moine» ΠΟΠ (Ελβετική Jura - Ελβετία)
 22. Ντομάτα θερμοκηπίου στο Μπεϋδαγλάρι (Beydaglari -Τουρκία)
 23. Ουίσκι βύνης στην περιοχή Speyside (Highlands και Νησιά - Ηνωμένο Βασίλειο-Σκωτία)

Ειδικότερα στην περιφέρεια της Κρήτης μελετάται η αλυσίδα αξίας του χαρουπάλευρου στο Ρέθυμνο, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης.

Οι χαρουπιές εδώ και αιώνες, αποτελούν μέρος των αγροδασικών οικοσυστημάτων της Κρήτης και των αγροδιατροφικών αλυσίδων αξίας. Η αλυσίδα αξίας του χαρουπιού έχει μεγάλη πολιτισμική αξία, καθώς έχει αξιοποιηθεί εκτενώς σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής όπου υπήρχε έλλειψη τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενδείξεις αναβίωσης της καλλιέργειας του χαρουπιού, λόγω της διατροφικής του αξίας και της χρήσης του τοπικού χαρουπάλευρου στην παραγωγή καινοτόμων, αλλά και παραδοσιακών προϊόντων που κερδίζουν συνεχώς χώρο στην αγορά. Οι αλληλεξαρτήσεις της αλυσίδας αξίας του χαρουπάλευρου με την κρητική γαστρονομία, τον τουρισμόκαι την κτηνοτροφία, έχουν αυξήσει τη δημοτικότητά της.

Η καλλιέργεια του χουρουπιού παραδοσιακά αποφέρει συμπληρωματικά έσοδα στους αγρότες και αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική καλλιέργεια. Η επεξεργασία του χαρουπιού οδήγησε σε καινοτόμες και κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεθόδους και ποικιλία προϊόντων υψηλής αξίας, κυρίως στον κλάδο της διατροφής. Η επιμήκυνση της αλυσίδας αξίας του χαρουπάλευρου κατά την τελευταία δεκαετία, έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για το χαρουπι, καθώς και για τα καινοτόμα προϊόντα του. Επιπλέον, η χρήση του κόμμεως χαρουπιού τόσο στη φαρμακευτική όσο και στη βιοϊατρική βιομηχανία μπορεί να προσθέσει στη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας και των ημιορεινών περιοχών. Υπάρχει αύξηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος σε ερευνητικό επίπεδο με επίκεντρο την καλλιέργεια, τις διαδικασίες παραγωγής και τη θρεπτική αξία του χαρουπιού.

Η αλυσίδα αξίας του χαρουπάλευρου ωστόσο αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές. Η αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών των χαρουπιών, οι έντονες και συνεχείς δημογραφικές αλλαγές στα ορεινά χωριά, οι νομοθετικές αλλαγές στους δασικούς χάρτες και τη διαχείριση των δασικών εκτάσεων και η ανεπαρκής υποστήριξη από τις γεωργικές διευθύνσεις έχουν επιπτώσεις στην αλυσίδα αξίας. Η έλλειψη πιστοποίησης των προϊόντων (ΠΓΕ, ΠΟΠ κ.ά.) αποτελεί εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη για το κρητικό χαρουπάλευρο.

Από τη συλλογή απόψεων με εμπλεκόμενους φορείς στην αλυσίδα αξίας, άλλες απειλές περιλαμβάνουν την πρόσφατη «εκτόξευση» των τιμών της ενέργειας, που έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής, συσκευασίας και διανομής, με αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για τη δημιουργία μικρών αγροτικών συνεταιρισμώνκαι η σύνδεση των δύο οικονομικών πυλώνων της Κρήτης - της γεωργίας και του τουρισμού. Η αύξηση κατανάλωσης προϊόντων χαρουπιού, με την ανάδειξη της υψηλής διατροφικής τους αξίας μέσω της προώθησης της Κρητικής διατροφής στους επισκέπτες του νησιού και στο εξωτερικό, η πιστοποίηση ποιότητας και τοπικής ταυτότητας για τα κρητικά προϊόντα χαρουπιού, θα ενισχύσουν την αλυσίδα αξίας έναντι του ανταγωνισμού από εισαγόμενα προϊόντα.

Πλέον, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικείμενη κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι υψηλότερες τιμές των τελευταίων ετών και η ανθεκτικότητα του χαρουπιού στην κλιματική αλλαγή μπορεί να δώσει μια νέα ευκαιρία στην καλλιέργεια της χαρουπιάς και την επέκτασή της και σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Η ανάπτυξη μιας συνεκτικής κοινότητας ατόμων που ασχολούνται με το χαρούπι θα ωφελήσει τους αγρότες, συν-δημιουργώντας γνώσεις και συνέργειες ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευση για περιβαλλοντική, οικονομική και πολιτιστική βιωσιμότητα των ορεινών και ημιορεινών περιοχών.

Το άρθρο αποτελεί σύνοψη των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου MOVING.

Όλα τα μέχρι στιγμής παραδοτέα του έργου MOVING δημοσιεύονται στη βιβλιοθήκη (LIBRARY) του επίσημου ιστότοπου του MOVING.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc

https://www.youtube.com/@moving2020

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://www.facebook.com/MOVING.Crete

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.instagram.com/moving_h2020/

 

Online χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 109 guests και κανένα μέλος

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Please enable the javascript to submit this form