“Ορεινές περιοχές και δυνατότητες αξιοποίησής τους: Η επιστήμη συγκαλεί, οι απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι πλέον περιθωριακές”

Ευρετήριο Άρθρου

Από τις 19 έως τις 21 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν στην Κόρδοβα της Ισπανίας εμπειρογνώμονες σε θέματα ορεινών περιοχών, ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενοι φορείς για το επιστημονικό συνέδριο και την κατευθυντήρια συνάντηση που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου MOVING (MOuntain Valorisation through INterconnectedness and Green Growth). Στις συναντήσεις αυτές εμβάθυναν στα επιστημονικά αποτελέσματα των τεσσάρων τελευταίων ετών του έργου MOVING σχετικά με τις μετασχηματιστικές ικανότητες των ορεινών περιοχών και των αλυσίδων αξίας τους, με στόχο την προώθηση ανθεκτικών και βιώσιμων μελλοντικών προοπτικών. Τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιασθούν στο τελικό συνέδριο του MOVING, που θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα και ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα από σημαντικούς περιφερειακούς ηγέτες, όπως ο José Carlos Gómez Villamandos από το Περιφερειακό Υπουργείο Καινοτομίας και Πανεπιστημίων και ο Salvador Fuentes, Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου Κόρδοβα. Η αντιπρύτανης Επιστημονικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου María José Polo Gómez συνέβαλε με τις απόψεις της, δίνοντας τον τόνο για μια σε βάθος διερεύνηση των δυνατοτήτων των ορεινών όγκων.

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Cordoba Mar Delgado, συντονίστρια του έργου, υπογράμμισε τα σημαντικά επιτεύγματα και τον αντίκτυπο του MOVING στην αειφόρο ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των ορεινών περιοχών και της εκτίμησης της τοπικής εμπειρογνωμοσύνης, επισημαίνοντας την ανάγκη "να συνδεθούν οι ορεινές περιοχές με τις πεδινές περιοχές και τον ευρύτερο κόσμο", καθώς τα τεκταινόμενα στις ορεινές περιοχές έχουν παγκόσμια απήχηση.

Η Kirsty Blackstock από το Ινστιτούτο James Hutton εξέτασε τους παράγοντες, τα εμπόδια και τις προστιθέμενες αξίες μεταξύ των 23 αλυσίδων αξίας του MOVING, διερευνώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. "Είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινωνικές αξίες που παρέχουν οι ορεινές περιοχές", τόνισε, υπογραμμίζοντας, ως βασικούς παράγοντες, την αναζωογόνηση των παραδόσεων, τη διατήρηση των πολιτιστικών τοπίων και τη βελτίωση της ταυτότητας, της εμπιστοσύνης και της απασχόλησης.