"VAMOS"

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό σχέδιο «VAlorisingMigrants’ experiencetoincreasetheirOccupationalSkills» με ακρωνύμιο «VAMOS», που εγκρίθηκε  στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2019 ERASMUS+ (ΚΑ2-Copperation for innovation and the exchange of good practices / KA204-Strategic Partnerships for vocational education and training) με κωδικό αριθμό: 2019-1-ES01-KA202-065450.

 

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες από 31/12/2019 έως 30/4/2022.

Προϋπολογισμός έργου: 299.841,00€ 

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επτά (7) εταίροι από τέσσερεις χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο)

Επίσημη ιστοσελίδα: http://projectvamos.eu/    

Πνευματικά Παραδοτέα έργου

- IO1 - Χάρτης των ικανοτήτων: Ορισμός του εμπειρογνώμονα στην εργασία και την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών

- IO2 – Εργαλείο αξιολόγησης για την αναγνώριση των υπαρχουσών αρμοδιοτήτων των  εμπειρογνωμόνων πριν από το πρόγραμμα εκπαίδευσης

- IO3 - Εκπαιδευτικό μάθημα: Εμπειρογνώμονας για την εργασία και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (μεταναστευτικό πληθυσμό).

 

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει σαφώς ως έναν από τους κύριους στόχους του προγράμματος ERASMUS +, την προώθηση ένταξης των μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού, ιδίως των νεοαφιχθέντων μεταναστών).

Το έργο θα αντιμετωπίσει επίσης δύο από τις οριζόντιες προτεραιότητες που καθορίστηκαν για τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, δηλαδή την υποστήριξη, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των εκπαιδευτικών.

Επιπρόσθετα, μέσω της κοινής εμπειρίας στο έργο «Πρόσφυγες και μετανάστες», εργαλείο ενσωμάτωσης - REMINT (2017-1-IT01-KA202-006177) που σκοπεύει να μεταφέρει, να δοκιμάσει, να προσαρμόσει και να συγκεντρώσει ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με την ένταξη των μεταναστών σε μια δέσμη εργαλείων. Τα εκπαιδευτικά υλικά τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτές που θα ασχολούνταν με τους πρόσφυγες και τις ομάδες μεταναστών, η εταιρική σχέση μοιράστηκε μια κοινή ανάγκη να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός για να διευκολύνουμε την κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστών, σχεδιάζοντας ένα καινοτόμο εξειδικευμένο επαγγελματικό προφίλ και τη σχετική πορεία μάθησης που θα διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών στην εργασία.

Ιδέα έργου

Σχεδίαση, ανάπτυξη και παροχή ειδικής εκπαίδευσης στους μετανάστες που θα τους επιτρέψει να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους στον Τριτογενή Τομέα, αποκτώντας ειδικές ικανότητες που θα τους διευκολύνουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη τους. Ορισμένες από τις αρμοδιότητες θα μπορούσαν να είναι:

- Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση.

- Καθοδήγηση σταδιοδρομίας.

- Επικοινωνιακές δεξιότητες.

- Ψυχολογική υποστήριξη.

- Βασικά στοιχεία για τη μεταναστευτική νομοθεσία.

- Προσδιορισμός των προσόντων των μεταναστών (Τεχνικές συνέντευξης, χρήση των δεξιοτήτων της ΕΚ εργαλείο https://ec.europa.eu/migrantskills/#/,  άλλα εργαλεία αξιολόγησης).

Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι του μαθήματος είναι αποκλειστικά μετανάστες, το πρόγραμμa πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους συγκεκριμένες ικανότητες όσον αφορά:

1) Πολιτιστικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δεξιότητες, γενικές ικανότητες όσον αφορά τη χώρα υποδοχής·

2) Νομοθεσία, κανόνες και πρακτικές ικανότητες που χρησιμοποιούνται για την αγορά εργασίας πρόσβαση των μεταναστών ·

3) Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μεταναστών

Πρόσθετο εγχειρίδιο εκπαιδευτών για το πρόγραμμα εκπαίδευσης - Συμπεριλαμβανομένης των πόρων μάθησης REMINT.

- IO4 - Οδηγός μεταναστών:

  • Ανάπτυξη από μετανάστες που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα VAMOS
  • Περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες / συμβουλές για την ένταξη των νέων μεταναστών στο κοινωνίες/πόλεις που αντιπροσωπεύει κάθε εταίρος αλλά γράφτηκε από μετανάστες (ήδη προσαρμοσμένο και ολοκληρωμένο)
  • Να διαδοθεί μέσω της ιστοσελίδας και των δικτύων της VAMOS (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, συναφείς δημόσιοι φορείς, κοινωνικά κέντρα κ.λπ.)

Εταιρικό Σχήμα /Εταίροι:

  1. INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Ισπανία)
  2. Centro Machiavelli S.r.l. (Ιταλία)
  3. European Education & Learning Institute (Ελλάδα)
  4. CreativeLearning Programmes LtdCLP (Ηνωμένο Bασίλειο)
  5. CepissSocietà cooperativa (Ιταλία)
  6. Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο)
  7. Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 Δελτία τύπου:

https://www.kekaper.gr/index.php/anakoinoseis/deltia-typou/443-1o-enimerotiko-deltio-evropaikou-ergou-vamos