Ε.Φ.Ε.Τ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(*)
(*) Το παρακάτω ενημερωτικό υλικό προέρχεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (www.efet.gr)
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Επίπεδο 1)
 
 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Από τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 201/06-06-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, οι εξετάσεις αξιολόγησης των καταρτισθέντων από τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου-1, θα πραγματοποιούνται στο εξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam).