«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πιστοποίηση του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά ΙSO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2013

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης, προχώρησε στην Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης, που εφαρμόζει σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO/IEC 27001:2013, από τον φορέα Πιστοποίησης «UniversalCertificationSolutions ‑ Unicert».

Συγκεκριμένα πιστοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation‑GDPR).

Με τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις παρέχεται η δυνατότητα της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας (Voucher) σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές που έχουν πλέον τεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης, κ.ά..

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ παραμένει προσηλωμένο στις βασικές του επιδιώξεις για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης, ενισχύοντας διαρκώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης προς τους εκπαιδευόμενους και τους συνεργάτες του.

 

Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην 3η συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «InterTrainE», για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, στο Ελσίνκι.

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (Intercultural Training for Educators), στο Ελσίνκι.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις δομές του οργανισμού Learning for Integration ry, ο οποίος εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών και εταίρος του σχεδίου. Το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση ΚΑ2 που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος της δράσης είναι να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς στις περιοχές δράσεις τους, αναθεώρηση των υφιστάμενων πολιτικών καθώς επίσης και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων. Η εν λόγω δράση αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Οι κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού σχεδίου InterTrainE είναι:

Περισσότερα...

Υλοποίηση σεμιναρίου «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» στο Βυζάρι Αμαρίου.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σε συνεργασία με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Βυζαρίου-Πετροχωρίου-Λαμπιωτών και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης, υλοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Βυζάρι του Δήμου Αμαρίου, το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο). Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ολοκληρωμένη επιμόρφωση των χρηστών του αρδευτικού νερού του έργου του ΤΟΕΒ προκειμένου να γνωρίσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της άρδευσης και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές βάσει των πραγματικών αναγκών των καλλιεργειών, μειώνοντας την κατανάλωση και μεγιστοποιώντας  την παραγωγικότητα.

Την έναρξη του σεμιναρίου πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ κ. Παντελάκης Γεώργιος ο οποίος  ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης για την οργάνωση του σεμιναρίου στην έδρα του ΤΟΕΒ και ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη της προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής από κοινού με τους χρήστες, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις λόγω της κλιματικής κρίσης. Η κα Βιδάκη Ευθυμία, Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο&Κ) - Π.Ε. Ρεθύμνης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και στην αλλαγή νοοτροπίας των 

Περισσότερα...

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΕΦΕΤ από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για την πιστοποίηση γνώσεων πάνω σε θέματα: «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» τον περασμένο Μάιο, να προσέλθουν στα γραφεία του (Ηγ. Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος), εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.30, για την παραλαβή τους.

Η βεβαίωση παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με επίδειξη ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση.   

Οι εξετάσεις του ΕΦΕΤ πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και είχαν τη δυνατότητα νασυμμετάσχουν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων», στις δομές του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Συνολικά από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συμμετείχαν 122 απασχολούμενοι στον τομέα εστίασης.

Περισσότερα...

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ανταποκρινόμενο σε αίτημα  τουΠολιτιστικού & Κοινωνικού Κέντρου Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος»και του Πρωτοπρεσβύτερου Εμμανουήλ Διαμαντάκη και Γενικού Δ/ντή του Πολιτιστικού Κέντρου, διοργάνωσε εκπαιδευτική συνάντηση με στόχο την πιστοποίηση των συμμετεχόντων πάνω σε θέματα: «Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του πολιτιστικού κέντρου Αμαρίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο&Κ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στις 14 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πάνω σε θέματα ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα: Κινδύνους από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και τους μεθόδους αναγνώρισης τους. Στοιχεία αναφορικά με την τήρηση του σχετικού αρχείου. Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών. Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων. Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και ειδικές τεχνικές ψεκασμού (π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς), καθώς και τους στόχους του τεχνικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων ψεκαστήρων και τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασμού, κ.ά..

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.