«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συνεχίζει την υλοποίηση των δράσεων προώθησης στην απασχόληση ανέργων ηλικίας, 25-29 ετών και 30-45 ετών.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) υλοποιεί τις δράσεις προώθησης στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 25-29 και 30-45 ετών, ως το μοναδικό πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 της Π.Ε. Ρεθύμνης για τις προαναφερθείσες δράσεις. Οι δράσεις  χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης  στον κλάδο ΤΠΕ, σε πτυχιούχους ΑΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). 

Πιο συγκεκριμένα υλοποιεί τις δράσεις 

  • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».
  • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Περισσότερα...

2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "3D PRINTING IN VET" / Erasmus+


 

 

 

Περισσότερα...

Απονομή Βεβαιώσεων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους στον Τουριστικό και Φαρμακευτικό τομέα.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, απονεμήθηκαν οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης σε 91 καταρτιζόμενους του τουριστικού και του φαρμακευτικού τομέα οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-49) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σε συνεργασία με την  Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου καθώς επίσης και με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου.   

Ειδικότερα, οι καταρτιζόμενοι του τουριστικού τομέα συμμετείχαν σε τέσσερα (4) προγράμματα που εξειδικεύονταν σε: «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP»,  «Συμπεριφορά Πελατών και Επικοινωνιακές Ιδιαιτερότητες» (δύο προγράμματα) και «Χρήση Η/Υ στον τουριστικό τομέα με πιστοποίηση». Οι εργαζόμενοι σε φαρμακεία παρακολούθησαν το πρόγραμμα με τίτλο:  «Αντιμετώπιση - Διαχείριση ελαφρών τραυμάτων στο χώρο του φαρμακείου - Συμπληρώματα διατροφής - Βιταμίνες». 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος,  Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Νικηφόρος ως  εκπρόσωπος του Σεβ. ΜητροπολίτηΡεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιου, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης  και επιπλέον επισήμανε την αναγκαιότητα της συνεχούς αναζήτησης της γνώσης, ως μέσο για την επίτευξη της ολιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου, σ΄ όλους τους τομείς δράσεις του.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων κ. Μανόλης Περάκης, επεσήμανε το σημαντικό ρόλο του τουρισμού ως πρώτο πυλώνα ανάπτυξης της Κρήτης ενώ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα  συνεχούς επιμόρφωσης του στελεχιακού δυναμικού, προκειμένου να ανταποκριθούν  στις συνεχώς αυξανόμενες  απαιτήσεις. Ιδιαίτερα στάθηκε στη συνεισφορά της Ένωσης στον τομέα αυτό και τη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του ΚΕΚΑΠΕΡ τα τελευταία χρόνια. Τόνισε ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί γνώση, συνέπεια και ετοιμότητα. 

Ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου κ. Λιολάκης Γεώργιος, έδωσε έμφαση στη διαχρονική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων και την Περιφέρεια Κρήτης ενώ επεσήμανε την αναγκαιότητα διεύρυνσης της συνεργασίας και σε άλλους τομείς. Η καλλιεργούμενη  αυτή διαχρονική συνεργασία αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι κοινός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του εργασιακού προφίλ των εργαζομένων. Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι εφόδιο για την πρόσβαση και εδραίωση τους στη δύσκολη αγορά εργασίας, η οποία καθημερινά μεταλλάσσεται δημιουργώντας νέες απαιτήσεις και νέα   δεδομένα για όλους μας.   

Περισσότερα...

Εναρκτήρια συνάντηση καινοτόμου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα».

Το τμήμα Δια Βίου μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης  της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνου και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ,  που εδρεύει στο Ρέθυμνο, συνδιοργάνωσαν την 1η συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «DTRAIN» στο Ρέθυμνο, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019.

Το σχέδιο  χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προγράμματος ERASMUS+ 2019. Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).      

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN», στοχεύει στην αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής των περιφερειών εταίρων, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο επαγγελματικό προφίλ βασισμένο στην "Σχεδιαστική Σκέψη", το οποίο θα οδηγήσει σε ένα πρόγραμμα προσόντων για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Περισσότερα...

2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙnterTrainE

Δημοσιεύτηκε το  2ο Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού σχεδίου που συμμετέχει το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως εταίρος, με τίτλο: «Διαπολιτισμική Κατάρτιση Εκπαιδευτών (Intercultural Training for Educators - InterTrainE), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, στη δράση KA2.

Το 27 μηνών διάρκειας σχέδιο (2018-2020) συντονίζεται από το πανεπιστήμιο  Heriot-Watt του Εδιμβούργου.

Στο ευρωπαϊκό σχέδιο InterTrainE συμμετέχουν 7 εταίροι από 4 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Ιταλία και Ελλάδα) και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων μεταναστών.

Για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο παρακαλώ πατείστε εδώ (Ελληνική έκδοση).

For english version please click here .

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.