«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, οργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες που διαμένουν νόμιμα στην Περιφέρεια Κρήτης, σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.

Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ελληνική Γλώσσα διευκολύνει την ένταξη του ατόμου στην τοπική κοινωνία, στο εργασιακό περιβάλλον, στον τρόπο ζωής και στον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και στην απλή διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν περίπου έξι μήνες, από τον Νοέμβριο 2018 έως τον Μάιο 2019 και καλύπτουν βασικές ή προχωρημένες γνώσεις της γλώσσας. Θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Περισσότερα...

Συμμετοχή του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «InterTrainE», για την διαπολιτισμική εκπαίδευση

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συμμετείχε στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2018 στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» (InterculturalTrainingforEducators), στο Εδιμβούργο της Σκωτίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, το οποίο είναι και ο συντονιστής εταίρος του σχεδίου. Το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση ΚΑ2 που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος είναι να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες. Η εν λόγω δράση αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερα...

Συνεργασία Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου (ΚΕΔΗΡ) και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σε θέματα διαχείρισης τροφίμων.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Κοινωφελή  Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου (ΚΕΔΗΡ) και το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων για εργαζόμενους των δομών τους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μετά τη σχετική έγκριση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο Ρέθυμνο, στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης (Ηγ. Γαβριήλ 103) και το παρακολούθησαν 20 εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην διαχείριση των τροφίμων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 10 ωρών, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες που αναφέρονται, στους κινδύνους των τροφίμων,  στους μικροοργανισμούς και τα χαρακτηριστικά αυτών, στις τροφοδηλητηριάσεις-τροφοτοξινώσεις και την παρεμπόδισή τους, στην ατομική υγιεινή και τη συμπεριφορά των χειριστών τροφίμων, στην τήρηση μέτρων υγιεινής και τη σημασία του εργασιακού περιβάλλοντος, στις 

πρακτικές καθαρισμού και στη σχετική νομοθεσία.. Επιπρόσθετα περιελάμβανε αναφορά στην εισαγωγή στις αρχές του HACCP και την εφαρμογή του.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση, η συνειδητοποίηση και η καλλιέργεια στάσης των εργαζομένων των φορέων πάνω σε θέματα βασικών αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Περισσότερα...

Παραλαβή Πιστοποιητικών από συμμετέχοντες στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ρεθύμνης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), συνέχισε τα προγράμματα επιμορφώσεων σε θέματα εκμάθησης και χειρισμού ΗΥ, σε στελέχη της Π.Ε. Ρεθύμνης.

Στόχος του 4ου προγράμματος ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων σε νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εργασίας, με δυνατότητα πιστοποίησης.   

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν συνολικά 30 ημερών και πραγματοποιήθηκε σε εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις (Ιούλιο - Αύγουστο 2018), τρίωρης ημερήσιας εκπαίδευσης. Η κάθε ενότητα ολοκληρώνονταν σε τρεις ημερήσιες εκπαιδευτικές συναντήσεις, με στόχο οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση, την οποία μέσω της προσωπικής τους εκπαιδευτικής αναζήτησης και της ατομικής τους εξάσκησης, να την πολλαπλασιάζουν.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα της εξατομικευμένης  προσέγγισης από τους εκπαιδευτές.

Πέρα από την ικανοποιητική ανταπόκριση των συμμετεχόντων στα μαθήματα, το Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ έλαβε ποσοστό το 100% όσων επέλεξαν να δώσουν τελικές εξετάσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τέσσερεις εκπαιδευτικές σειρές τις οποίες παρακολούθησαν 51 συμμετέχοντες ενώ συμμετείχαν στις εξετάσεις και πιστοποιήθηκαν 41 στελέχη της Π.Ε Ρεθύμνης. δηλ. το 36% του στελεχιακού δυναμικού της Π.Ε. Ρεθύμνης    

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Το Δημόσιο ΚΔΒΜ2, Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σχεδιάζει την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης με πιστοποίηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 8/2018 που έχει απευθύνει ο ΟΑΕΔ με τίτλο: «Δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της  κατάρτισης των συμμετεχόντων, σε δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Αντικείμενο της δράσης είναι:

  1. Η ̟προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους, για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, και
  2. Κατάρτιση για την ̟περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των ̟προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με την απασχόληση τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.