«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Ο.Χ.Γ.Φ), τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2018, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρεια Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης) ανταποκρίθηκε άμεσα, διοργανώνοντας τρεις επιπλέον εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ., στις 27 Μαρτίου (δύο ομάδες) και στις 20 Απριλίου (μία ομάδα.)

ι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής του εξεταστικού κέντρου, στην κεντρική δομή Ηγουμένου Γαβριήλ 105 (Ημιόροφος).

Μέχρι σήμερα, στις 8 εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώθηκαν από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. έχουν συμμετάσχει 113 ενδιαφερόμενοι με 100% επιτυχία.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του, για συμμετοχή στις εξετάσεις. Toκόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, αφορά μόνο το ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς άλλη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα.

Περισσότερα...

Απονομή Βεβαιώσεων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους στον Τουριστικό και Φαρμακευτικό τομέα

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, απονεμήθηκαν οι Βεβαιώσεις παρακολούθησης σε 88 καταρτιζόμενους του τουριστικού και του φαρμακευτικού τομέα οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-30) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  που υλοποιήθηκαν από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σε συνεργασία με την  Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου καθώς επίσης και τη νέα συνεργασία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου.   

Ειδικότερα: Οι καταρτιζόμενοι του τουριστικού τομέα συμμετείχαν σε προγράμματα που εξειδικεύονταν σε: Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP, Αγγλική ορολογία στην εξυπηρέτηση πελατών και Συμπεριφορά Πελατών και Επικοινωνιακές Ιδιαιτερότητες.

Οι εργαζόμενοι σε φαρμακεία παρακολούθησαν το πρόγραμμα με τίτλο:  «Αντιμετώπιση - Διαχείριση ελαφρών τραυμάτων στο χώρο του φαρμακείου - Συμπληρώματα διατροφής - Βιταμίνες». 

Περισσότερα...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Την Τετάρτη 28/2/2018, στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρεια Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης), πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής του εξεταστικού κέντρου, στην κεντρική δομή Ηγουμένου Γαβριήλ 105. Οι εξετάσεις που οργανώθηκαν για πέμπτη φορά από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ., είχαν ποσοστό επιτυχίας 100%.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης  ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του, για συμμετοχή στις εξετάσεις. Toκόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, για κάθε ενδιαφερόμενο, αφορά μόνο το ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο, χωρίς καμιά άλλη οικονομική επιβάρυνση.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα.

Περισσότερα...

Προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολιτών και φορέων κατά την τρέχουσα περίοδο συμμετέχει στη διοργάνωση των παρακάτω προγραμμάτων και δράσεων:

1. Σε συνεργασία με την  Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς», το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου & το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ρεθύμνου υλοποιούνται τα παρακάτωΠρογράμματα Λογαριασμού για την Απασχόληση και την  Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ).

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Haccp

Αγγλική ορολογία στην εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικά καταλύματα

Συμπεριφορά πελατών και επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες

Αντιμετώπιση – διαχείριση ελαφρών τραυμάτων στο χώρο του φαρμακείου-συμπληρώματα διατροφής-βιταμίνες

Περισσότερα...

Οργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μετανάστες

Στο Ρέθυμνο παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που έχουν ανάγκη να διδαχτούν την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα εξαιτίας και της πολυεθνικής, πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής σύνθεσης της τοπικής κοινωνίας.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολιτών και φορέων, συμμετέχει στη διοργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικες  μετανάστες που κατοικούν και εργάζονται στο Νομό Ρεθύμνου.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργάζονται, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ο Δήμος Ρεθύμνου (Τμήμα Παιδείας & Τοπικές Κοινότητες Παγκαλοχωρίου και Χαμαλευρίου), η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, το 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου (Αρσάνιο Γυμνάσιο) & ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου.

 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.