«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ανταποκρινόμενο σε αίτημα  τουΠολιτιστικού & Κοινωνικού Κέντρου Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος»και του Πρωτοπρεσβύτερου Εμμανουήλ Διαμαντάκη και Γενικού Δ/ντή του Πολιτιστικού Κέντρου, διοργάνωσε εκπαιδευτική συνάντηση με στόχο την πιστοποίηση των συμμετεχόντων πάνω σε θέματα: «Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του πολιτιστικού κέντρου Αμαρίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο&Κ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στις 14 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πάνω σε θέματα ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα: Κινδύνους από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και τους μεθόδους αναγνώρισης τους. Στοιχεία αναφορικά με την τήρηση του σχετικού αρχείου. Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών. Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων. Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και ειδικές τεχνικές ψεκασμού (π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς), καθώς και τους στόχους του τεχνικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων ψεκαστήρων και τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασμού, κ.ά..

Περισσότερα...

Διενέργεια Εξετάσεων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει για την πραγματοποίηση εξετάσεων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν στο Επιμελητηρίου Ρεθύμνου (Εμμ. Πορτάλιου 23) την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρες από 10:00 έως 12:30.

Η διάρκεια της κάθε εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων», ανεξαρτήτως του χρόνου που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. 

Περισσότερα...

Βασική εκπαίδευση στην υγιεινή & το χειρισμό τροφίμων - Συνειδητοποιημένος Καταναλωτής

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης –Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συνεχίζοντας τη συνεργασία του με φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, συνδιοργάνωσε με τοΠολιτιστικό & Κοινωνικό Κέντρο Αμαρίου «Ο Άγιος Νεκτάριος» και τον Πρωτοπρεσβύτερο Εμμανουήλ Διαμαντάκη και Γενικό Δ/ντή του Πολιτιστικού Κέντρου, πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα: «Βασική εκπαίδευση στην υγιεινή & το χειρισμό τροφίμων-Συνειδητοποιημένος Καταναλωτής».

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Κέντρου Αμαρίου στο Φουρφουρά, τη Δευτέρα 18/3/2019 και την Τρίτη 19/3/2019 ενώ το παρακολούθησαν περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο τους καταναλωτές πάνω σε θέματα χειρισμού τροφίμων και αναγνώρισης κινδύνων προκειμένου να καλλιεργήσουν στάση συνειδητοποιημένου καταναλωτή.   

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις συνολικής  διάρκειας οκτώ (8) ωρών. Ειδικότερα,  εξειδικεύονταν στους κινδύνους και τις επιμολύνσεις των τροφίμων, στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροβίων στα τρόφιμα και στις αιτίες προκλήσεων τροφικών δηλητηριάσεων και τροφικών τοξινώσεων, στους σωστούς χειρισμούς των προϊόντων ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση τους, στην τήρηση της αλυσίδας ψύξης και πως ο άνθρωπος αποτελεί τον κύριο παράγοντα τήρησης της καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης) ενημερώνει ότι την Τετάρτη 20 Μαρτίου προτίθεται να πραγματοποιήσει, εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής στην κεντρική δομή, Ηγουμένου Γαβριήλ 105.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική έντυπη αίτηση ή μέσω e-mail, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Toκόστος συμμετοχής στις εξετάσεις είναι 25 € και αφορά μόνο το ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς άλλη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Αιτήσεις και πληροφορίες για τις εξετάσεις Ο.Χ.Γ.Φ. παρέχονται στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103, 2ος όροφος (έναντι της Τράπεζας Πειραιώς), καθημερινώς και ώρες 08:00-15:00, καθώς και στα τηλέφωνα 2831040050/52. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης http://www.kekaper.gr.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης) πραγματοποίησε την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής στην κεντρική δομή, Ηγουμένου Γαβριήλ 105.

Στην εξέταση συμμετείχαν 12 ενδιαφερόμενοι. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 15 σειρές εξετάσεων στις οποίες έχουν συμμετάσχει 193 ενδιαφερόμενοι, με απόλυτη επιτυχία.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης  θα συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις Ορθής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, γι’ αυτό το λόγο ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του, για συμμετοχή στις εξετάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Toκόστος συμμετοχής στις εξετάσεις, αφορά μόνο το ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς άλλη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Αιτήσεις και πληροφορίες για τις εξετάσεις Ο.Χ.Γ.Φ. παρέχονται στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103, 2ος όροφος (έναντι της Τράπεζας Πειραιώς), καθημερινώς και ώρες 08:00-15:00, καθώς και στα τηλέφωνα 2831040050/52. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρειας Κρήτης http://www.kekaper.gr.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.