«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρεια Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου, του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – Leonardo da Vinci (LdV), Δράση: Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2013 και για το έργο με τίτλο «Psychodrama as a tool in education”, με κωδικό αριθμό 2013-1-GR1-LEO05-14123, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδιαφέρεται για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση και  έλεγχο» του παραπάνω σχεδίου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αποτελέσματα τριμελούς επιτροπής επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25, Παραδοσιακή Κουζίνα-Μαγειρική και Επικοινωνία, Συμπεριφορά, Διαχείριση Παραπόνων.

Η τριμελής επιτροπή επιλογής εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25, συνεδρίασε στις 14/11/2014 για τα προγράμματα που αφορούν: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ -ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» και «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ».

Σύμφωνα με τα πρακτικά και την έγκριση τους (Απόφ. 4214/17-11-2014). Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.kekaper.gr)   φέρει την γραπτή έγκριση των συμμετεχόντων (αίτηση τους).

    

Περισσότερα...

Αποτελέσματα τριμελούς επιτροπής επιλογής Εκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25 Υ&ΑΤ-HACCP

Η τριμελής επιτροπή επιλογής Eκπαιδευτών-Εισηγητών για τα προγράμματα του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις 1-25, συνεδρίασε στις 14/11/2014 για τα πρόγραμμα που αφορά: «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-HACCP».

Σύμφωνα με τα πρακτικά και την έγκριση τους (Απόφ. 4214/17-11-2014). Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα μας (www.kekepaer.gr) φέρει την γραπτή έγκριση των συμμετεχόντων (αίτηση τους). 

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ–ΠΡΟΝΟΙΑΣ–ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού θα υλοποιήσει  πρόγραμμα κατάρτισης, 90 (ενενήντα) ωρών σε διάστημα εκαπέντε ημερών).

Χώρος υλοποίησης είναι το παράρτημα του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στα Μυσσίρια (Κτίριο Δασαρχείου) από 25/11/2014 μέχρι 12/12/2014 και θα συμμετέχουν 25 άτομα.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-25/2014

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου θα υλοποιήσει 11(έντεκα) προγράμματα κατάρτισης, 40 (σαράντα) ωρών το καθένα, στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25/ 2014.

Το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ θα προμηθευτεί για τις ανάγκες υλοποίησης  των προγραμμάτων τα παρακάτω είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού :

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.