«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1-30

Νέα Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων Τρίτη 23/1/2018 και ώρα 12:00μμ.

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Ξένιος Ζευς» σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, σχεδιάζει να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο ΛΑΕΚ 1-25/ΟΑΕΔ με τίτλο "Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP".
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή κωδικού ΛΑΕΚ για τις συγκεκριμένες ενότητες. 

Οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 08:00-12:00).

Η αίτηση δύναται να παραληφθεί σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη Δ/νση Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105 2ος όροφος ή ηλεκτρονικά (www.kekaper.gr). 

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αποστείλει δικαιολογητικά στο Μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, θα υποβάλλουν νέα επικαιροποιημένη αίτηση ενώ τα υποβαλλόμενα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από το μητρώο του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κος  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050.  

                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΕΚ 1-30

A/A

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – HACCP

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΕΦΕΤ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔIΚOΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΦΕΤ

ΑΙΤΗΣΗ

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.