Η Περιφέρεια της Κρήτης συμμετείχε στην 1η Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της ένωσης AREPO και στο Συνέδριο του ευρωπαϊκού σχεδίου MOVING στις Βρυξέλλες.

Στις 9 και 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, η 1η Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας των ευρωπαϊκών Περιφερειών της ένωσης AREPO  για το 2024 και το Συνέδριο με θέμα: «Το νέο νομικό πλαίσιο για την ποιότητα των προϊόντων της Ε.Ε: ευκαιρίες και προκλήσεις για τα προϊόντα ορεινής παραγωγής και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις».

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Ολομέλειας, τους εκπροσώπους των Περιφερειών καλωσόρισε η Πρόεδρο της ένωσης AREPO κα Mercedes Moran Álvarez, Υπουργός Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Extramadura της Ισπανίας, η οποία αναφέρθηκε στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες που κατέβαλλε η ένωση AREPO για την προστασία των παραγωγών Γεωγραφικών Ενδείξεων. Πιο συγκεκριμένα ανάφερε για:

Το νέο ενοποιημένο Κανονισμό του ευρωπαϊκού  κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα, και με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) 2017/1001 και (ΕΕ) 2019/787 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, θα δημοσιευθεί στις αρχές Μαΐου 2024, στοχεύει στην ευρύτερη προστασία και την ενίσχυση του συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ.

Το νέο Κανονισμό της ΕΕ για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2023/2411, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 27 Οκτωβρίου 2023. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2023 και αναμένεται να είναι πλήρως ισχύει έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, δύο χρόνια μετά τη δημοσίευσή του. Ο νέος κανονισμός βασίζεται στο υφιστάμενο σύστημα ΓΕ για τα γεωργικά προϊόντα, αλλά είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο διαδίκτυο, επισημάνθηκε ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν ή να σταματήσουν την παράνομη χρήση ονομάτων προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων στο διαδίκτυο ενώ παράλληλα ένα σύστημα ειδοποίησης ονόματος τομέα θα δημιουργηθεί από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO).

Την Προστασία των ΓΕ ως συστατικά, οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι μια ΓΕ που προσδιορίζει ένα προϊόν και χρησιμοποιείται ως συστατικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ονομασία, την επισήμανση ή τη διαφήμιση σχετικού μεταποιημένου προϊόντος μόνο όταν το συστατικό ΓΕ χρησιμοποιείται σε επαρκείς ποσότητες για να προσδώσει ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό στο μεταποιημένο προϊόν.

Την αύξηση της διαφάνειας στους καταναλωτές, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα  εμφάνισης του ονόματος του παραγωγού στη συσκευασία όλων των ΓΕ ενώ επισημάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει ο μοναδικός ελεγκτής του συστήματος ΓΕ, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κανονισμό.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε η υποψηφιότητα του Συνδέσμου Ανδαλουσιανών ΠΟΠ και ΠΓΕ (CADO) για την αντιπροεδρία της AREPO από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. César Saldaña και οι δραστηριότητες του νέου δικτύου CAP, από τους κ. Giorgio TRENTIN (Περιφέρεια Veneto)  και τον κ. Malone ROLLAND (Περιφέρεια της Βρετάνη).

H επόμενη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

To Συνέδριο με τίτλο: «Το νέο νομικό πλαίσιο για την ποιότητα των προϊόντων της Ε.Ε: ευκαιρίες και προκλήσεις για τα προϊόντα ορεινής παραγωγής και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις» πραγματοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) για την αντιμετώπιση του νέου νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) και τα ποιοτικά προϊόντα. Η εκδήλωση συγκέντρωσε θεσμικά όργανα της ΕΕ, περιφερειακές κυβερνήσεις, παραγωγούς ορεινών προϊόντων και προϊόντων ΓΕ και ενδιαφερόμενους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα για να διερευνήσουν τις επιπτώσεις του νέου κανονισμού των ΓΕ και πώς να διασφαλίσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων στο πλαίσιο της επόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ένωση AREPO, την Euromontana και την oriGIn EU στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου MOVING (Mountain Valorisation μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης). Στην εισήγηση της η καθηγήτρια Mar Delgado από το Πανεπιστήμιο της Cordoba, Συντονιστής Έργου MOVING, παρουσίασε τους στόχους και τα βασικά επιτεύγματα του έργου.

Η ευρωβουλευτής Anne Sander υπενθύμισε τη δέσμευσή της  ότι είναι απαραίτητο να προωθηθούν οι Γεωγραφικές Ενδείξεις χωρίς διακρίσεις. Η ευρωβουλευτής Irène Tolleret, εισηγήτρια για την αναθεώρηση των ΓΕ υποστήριξε ότι η προώθηση και στήριξη των ΓΕ είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο ευρωβουλευτής Paolo De Castro (S&D, IT) και εισηγητής του νέου κανονισμού  δήλωσε: «Χάρη στο Κοινοβούλιο, έχουμε τώρα έναν κρίσιμο κανονισμό για τις ποιοτικές αλυσίδες γεωργικών προϊόντων διατροφής μας, ενισχύοντας τον ρόλο των ομάδων παραγωγών και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, αυξάνοντας την απλοποίηση, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια προς τους καταναλωτές.

O Nicola Bertinelli, Πρόεδρος του Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano και Αντιπρόεδρος της ένωσης AREPO εστίασε στη διατήρηση της τεχνογνωσίας των ΓΕ, τονίζοντας την ανάγκη μεταφοράς δεξιοτήτων στις νέες γενιές, καλώντας για ένα συλλογικό προβληματισμό σχετικά με το πώς να γίνουν ελκυστικές θέσεις εργασίας ΓΕ για τους νέους της ΕΕ. Το μητρώο των ΓΕ της ΕΕ περιέχει σχεδόν 3.500 εγγραφές με αξία πωλήσεων σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα προϊόντα που φέρουν Γεωγραφική Ένδειξη έχουν συχνά αξία πωλήσεων περίπου διπλάσια από παρόμοια προϊόντα χωρίς πιστοποίηση.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν και εκπρόσωποι ελληνικών Περιφερειών μέλη της ένωσης AREPO από τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία. Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος στέλεχος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης, ο οποίος έχει ορισθεί εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης στο δίκτυο AREPO ενώ παράλληλα είναι και συντονιστής του σχεδίου MOVING.