«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έναρξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους νέους στα πλαίσια της δράσης: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών»

Έναρξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους νέους στα πλαίσια της δράσης: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών»

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και ειδικών ομάδων, τουριστικών επιχειρήσεων» για άνεργους νέους από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 80 ώρες θεωρία & 500 ώρες πρακτική άσκηση και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται ο φορέας μας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) συμμετέχει  στην Δράση του ΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ [συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α)], που έχουν αναλάβει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών». Αποτελέσματα: http://www.sete-voucher.gr/

Τα προγράμματα κατάρτισης (80 ώρες θεωρία & 500 ώρες πρακτική άσκηση) που ο φορέας μας προτίθεται να υλοποιήσει καθώς και οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας http://www.kekaper.gr.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ανέργους που έχουν επιλεγεί ότι, πρέπει μέχρι 30/04/2014 να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν στα προγράμματα αυτά μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (πάροχος κατάρτισης) Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 28310 40050-54.

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.