«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και ειδικών ομάδων, τουριστικών επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και ειδικών ομάδων, τουριστικών επιχειρήσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τουρισμός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια & Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παράρτημα Μυσσιρίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α. Θεματικές ενότητες

ΤΙΤΛΟΣ

ΩΡΕΣ

 

1.       ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

2.       ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.       ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.       ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.       ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

6.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.

7.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

8.       ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

9.       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

10.   ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

11.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

12.   ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

5

5

12

5

5

6

10

6

10

4

4

8

 
 

Β. Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

1.   ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

1.1. Η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού

1.2. Ηκοινωνικοοικονομική διάσταση του τουρισμού

1.3.Αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και τουρισμού

1.4.Ο ρόλος των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού

 

 

2.   ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1.Γενικά περί τουριστικής βιομηχανίας

2.2. Μορφές των τουριστικών επιχειρήσεων

2.3.Η εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις

2.4.Δομή λειτουργίας τωντουριστικών επιχειρήσεων


 

 

3.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

        3.1.Ο Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου

3.2.Διοίκηση του προσωπικού τουΞενοδοχείου

3.3.Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Υποδοχής

3.4.  Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Ορόφων

3.5.  Οργάνωση και Διοίκηση των Επισιτιστικών Τμημάτων

3.6.  Οργάνωση και Διοίκηση Εστιατορίων

3.7.  Οργάνωση και Διοίκηση Bars

3.8.  Οργάνωση και Διοίκηση του Μαγειρίου

3.9.  Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Προμηθειών

 

 

4.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1. Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Εστίασης

4.2. Οργάνωση και Διοίκηση του Τουριστικών Εστιατορίων

4.3. Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Bars

4.4. Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Κέντρων Διασκέδασης

4.5. Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων


5.   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

5.1.Τρόποι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότητα

5.2.Προσωπικοί και επιχειρησιακοί λόγοι απώλειας χρόνου

5.3.Ανάθεση – Μεταβίβαση – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

5.4.Συσκέψεις – Συνεδριάσεις – Συμβούλια & αξιοποίηση του χρόνου

 

 

6.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.

6.1.Φιλοσοφία «συνεχούς βελτίωσης» και «προσανατολισμού στον πελάτη»

6.2. Ποιότητα υπηρεσιών – Ικανοποίηση πελατών

6.3. Κατηγορίες και ανάλυση συμπεριφοράς πελατών

6.4. Σκοπός της διαδικασίας χειρισμού παραπόνων

6.5.Φιλοσοφία για τα παράπονα

6.6.Είδη παραπόνων

6.7.Μέθοδοι χειρισμού παραπόνων

6.8.Διατήρηση αρχείου παραπόνων

 

   7.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

7.1.Βασικά στοιχεία επικοινωνίας με ξένους πελάτες στην αγγλική γλώσσα

7.2.Εκμάθηση βασικών αγγλικών λέξεων που σχετίζονται με τα τμήματα του ξενοδοχείου

7.3.Συνηθέστερες εκφράσεις στα αγγλικά

 

   8.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

              8.1. Τουρισμός και άνθρωποι με αναπηρία

 8.2. Αντιμετώπιση  ΑμεΑ από το προσωπικό των ξενοδοχείων

 8.3. Προδιαγραφές ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ

1.                   Είσοδοι κτιρίων

2.                   Υπόγειοι χώροι στάθμευσης

3.                   Χώροι Υγιεινής

4.                   Κλίμακες ή Σκάλες

5.                   Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων

6.                   Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών

 

   9.     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

9.1.    Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

9.2.    Πληρωμές και θέματα ασφάλειας

9.3.    Ηλεκτρονική τραπεζική  (e Banking) για τουριστικέςεπιχειρήσεις.

9.4.    Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο.

9.5.    Προώθηση  και επικοινωνία τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση των SocialMedia.

9.6.    Ηλεκτρονικά συστήματα προώθησης και κρατήσεων δωματίων (ξενοδοχεία, βίλες, δωμάτια κ.α.)

9.7.    ToMSOutlookως εργαλείο οργάνωσης και επικοινωνίας.

 

   10.  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

10.1.   Γενικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

10.2.   Κανόνες ατομικής υγιεινής

10.3.   Κανόνες ασφαλούς χειρισμού του εξοπλισμού

10.4.   Πρόληψη κινδύνων

 

 

 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

11.1.     Η μέθοδος σύνταξης ενός σωστού βιογραφικού

11.2.     Τι  είναι συνοδευτική επιστολή

11.3.     Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

11.4.     Εργατική νομοθεσία

 

 

 

 

  12. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων των καταρτιζομένων στους χώρους διεξαγωγής της πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να  λάβουν επαρκή ενημέρωση για θέματα  που άπτονται της λειτουργίας της, όπως γνωριμία με τα στελέχη της επιχείρησης με τα  οποία ο καταρτιζόμενος πρόκειται να συνεργαστεί, περιήγηση στις εγκαταστάσεις κλπ, προκειμένου να  μπορέσουν να  ενσωματωθούν ομαλότερα  σ’ αυτή.

 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.