Διαδικτυακή εκπαίδευση στελεχών της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ συνεχίζει τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του αξιοποιώντας το γνωστικό δυναμικό των φοιτητών οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκησης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση τους δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πολύτιμη  εργασιακή εμπειρία σ’ εάν δημόσιο Κ.ΔΒ.Μ, το οποίο υλοποιεί ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών δράσεων εθνικών και ευρωπαϊκών.

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου στις 10:00 διοργάνωσε διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Κυβερνοασφάλεια και Ασφάλεια στο διαδίκτυο»,στο πλαίσιο επιμόρφωσης στελεχών της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης μετά από σχετική πρόσκληση. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν του Γενικού Δ/ντή κ. Κριτσωτάκη Μαρίνου καθότι αποτελεί ένα πολύ επίκαιρο θέμα της καθημερινότητας.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των στελεχών σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας στο διαδίκτυο προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των συναλλαγών τους, των προσωπικών δεδομένων τους και των συστημάτων της εργασίας τους.

Το πρόγραμμα δομήθηκε σε τέσσερις ενότητες:

  1. Τι είναι η κυβερνοασφάλεια και η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Γιατί είναι σημαντική η ασφάλεια στο διαδίκτυο; Είναι επίκαιρο και διαχρονικό θέμα;
  2. Είδη κινδύνων. Τύποι κακόβουλου λογισμικού και επιθέσεων: Σημαντικές διαφορές στις επιπτώσεις.
  3. Απάτες - Phishing - AI.
  4. Εντοπισμός phishing - Antivirus - Κωδικοί - Ενημερώσεις - Back ups – Ιδιωτικότητα – Γενικές Συμβουλές.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 2 ώρες και εισηγητής ήταν ο κ. Ελευθέριος Ανδριώτης προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής  Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησε και ο καθηγητής κ. Χριστόφορος Νταντογιάν Επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, ως επόπτης πρακτικής άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα της ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων αναφορικά με ζητήματα που έρχονται αντιμέτωποι οι χρήστες του διαδικτύου τόσο στο πλαίσιο της προσωπικής τους περιήγησης και αναζήτησης όσο και στο πλαίσιο της εργασιακής τους δραστηριότητας.  

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με αυτή την πρωτοβουλία θέλει να συνεχίσει να αξιοποιεί τις δυνατότητες των φοιτητών και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα μα αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες.