ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER JUNE 2023) / ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MOVING / HORIZON 2020 / ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΒΜ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) του έργου MOVING / ΗΟRΙΖΟΝ 2020 που υλοποιεί το τμήμα Παιδείας, ∆ΒΜ και Απασχόλησης της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου σε συνεργασία µε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Παρακαλούμε διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο on-line κάνοντας κλικ εδώ!

 

Ανακαλύψτε τις τελευταίες ενημερώσεις του έργου MOVING, καθώς και άλλα νέα και εκδηλώσεις σχετικά με τις ορεινές περιοχές, κάνοντας εγγραφή εδώ!

 

Το έργο MOVING μέσω της πλατφόρμας Πολλαπλών Παραγόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EU MAP) προσφέρει έναν ανοιχτό χώρο σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν, να μάθουν και να αλληλεπιδράσουν γύρω από το θέμα της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές των ορεινών αλυσίδων αξίας. Μπορείτε να συνεισφέρετε σε βασικά παραδοτέα του έργου MOVING και να γίνετε μέλος μια μακροχρόνιας κοινότητας που μπορεί να συνεχιστεί μετά το τέλος του έργου.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη σε αυτή την πλατφόρμα κάνοντας κλικ εδώ!

Όλα τα μέχρι στιγμής παραδοτέα του έργου MOVING δημοσιεύονται στη βιβλιοθήκη (LIBRARY) του επίσημου ιστότοπου του MOVING.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc

https://www.researchgate.net/project/MOVING-MOUNTAIN-VALORIZATION-THROUGH-INTERCONNECTEDNESS-AND-GREEN-GROWTH

https://www.facebook.com/MOVING.Crete

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.