1ο διαδικτυακό σεμινάριο για το έργο «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα»

Η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης / Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησηςπροσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε διαδικτυακό σεμινάριο των προκαταρκτικών βημάτων της διαδικασίας της Σχεδιαστικής Σκέψης (DesignThinking)  που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DTRaIN. Τα προκαταρκτικά βήματα του Design Thinking είναι η πρώτη ενότητα από τις πέντε μαθητικές ενότητες του έργου DTRaIN, που θα αναπτυχθούν τους επόμενους μήνες.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/03/2021 στις 16:00 και θα έχει διάρκεια δύο ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες εκμάθησης

  • Η Διαδικασία της Σχεδιαστικής Σκέψης
  • Ανάπτυξη της νοοτροπίας του σχεδιαστή
  • Αναγνώριση της ευκαιρίας  για ένα σχέδιο Σχεδιαστικής Σκέψης
  • Σύνταξη ενός σύντομου προσχεδίου
  • Προγραμματισμός  της  διαδικασίας της Σχεδιαστικής Σκέψης (άτομα, σκηνικό, έρευνα)

Το σεμινάριο θα είναι στην αγγλική και απευθύνεται  σε επαγγελματίες, φοιτητές, εκπαιδευτές, ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των αγροτικών τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.bigmarker.com/StefanoMessori/DTrAIN-Design-Thinking-in-The-Agrifood-Sector-Unit-1

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN», στοχεύει στην αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής των περιφερειών εταίρων, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα.

Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερεις  χώρες. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης/ Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης ενώ ως εταίροι συμμετέχουν: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ (Ελλάδα), SQLearn(Ελλάδα), LDIUG- (Γερμανία), CentroMachiaveli-CM– (Iταλία), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) και το Πανεπιστήμιο Valladolidτης Ισπανίας.