Διαδικτυακές συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα».

Η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης / Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησηςσυμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις

που πραγματοποιήθηκαν στις 2 & 9 Φεβρουαρίου 2021 στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού σχεδίου «DTRAIN.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, λόγω της πανδημίας Covid-19.

Αντικείμενο της πρώτης συνάντησης (2/02/2021) ήταν η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που πάνω στη «Σχεδιαστική Σκέψη». Υπεύθυνος εταίρος για τη δράση αυτή είναι τo Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Στόχοι του πακέτου εργασίας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού βάσει του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού μοντέλου, η μεταφορά ενημερωμένων γνώσεων  για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, η ανάπτυξη μιας ανοικτής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ο συνδυασμός διαφόρων τύπων εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων εκπαίδευσης, και η παροχή μιας πολυσύνθετης μαθησιακής εμπειρίας στην ομάδα στόχου του έργου «DTRaΙΝ».

Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ένα περίγραμμα προσόντων για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Η δεύτερη συνάντηση (9/2/2021) συντονίστηκε από το Τμήμα ΔΒΜ της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνηςκαι συγκεκριμένα δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμπλήρωση της ενδιάμεσης έκθεσης/ αίτησης χρηματοδότησης του έργου. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν να συνεργαστούν προκειμένου να υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση προχρηματοδότησης και να επιτευχθεί η μέγιστη απορροφητικότητα του έργου ικανοποιώντας της απαιτήσεις του έργου.

Στη συνάντηση παρουσιάσεις είχαν οι εταίροι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση  και το CentroMachiavelliαπό τη Φλωρεντία,

 Το σχέδιο  συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN», στοχεύει στην αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής των περιφερειών εταίρων, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα αυτό.

Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις  χώρες. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ρεθύμνης/ Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης ενώ ως εταίροι συμμετέχουν: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ (Ελλάδα), SQLearn(Ελλάδα), LDIUG-(Γερμανία), CentroMachiaveli-CM– (Iταλία), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) και το Πανεπιστήμιο Valladolidτης Ισπανίας.