Παραλαβή βεβαιώσεων επαρκούς παρακολούθησης προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης), ως φορέας εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, ανακοινώνει στους Μηχανικούς που παρακολούθησαν τον εκπαιδευτικό κύκλο για το  πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (Κτίρια), ότι μπορούν να προσέρχονται για να παραλάβουν από τα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (εργάσιμες ημέρες, από 09:00 έως 15:00), τη «Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης». Η βεβαίωση θα παραλαμβάνεται με φυσική παρουσία και με αποδεικτικό παραλαβής.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τη N.E. TEE/TΔK μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει πέντε κύκλους προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Κτίρια), τους οποίους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 110 Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Oκάθε κύκλος ήταν διάρκειας συνολικά 60 ωρών και περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση (36 ώρες) και πρακτική άσκηση (24 ώρες). Ήδη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.buildingcert.gr) το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. έχει ενημερώσει για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υ.ΠΕ.Κ.Α..

Κατά το τρέχον έτος και σε συνεργασία με τη N.E. TEE /TΔK προτίθεται να συνεχίσει την υλοποίηση νέων κύκλων για «Κτίρια» και θα προχωρήσει στο σχεδιασμό προγραμμάτων που αφορούν «Λέβητες και Εγκαταστάσεις Θέρμανσης» και «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονταιστο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-51-52 κ. Πίτερης Χαράλαμπος και κ. Νικολουδάκης Γεώργιος.