«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Άρθρα

Ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων - Εξετάσεις πιστοποίησης

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                                                               (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΑ&Τ ) DEMO ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ο.Χ.Γ.Φ)   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ Ο.Χ.Γ.Φ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (e-Παράβολο)                           ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Ο.Χ.Γ.Φ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 
"Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €)".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.