«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Νέα Προγράμματα VOUCHER ξεκινούν σύντομα: Κάνε προεγγραφή τώρα

Νέα προγράμματα Voucher πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα:

Voucher «Τουρισμού»

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους από 18 έως 24 ετών στους κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Αν ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για να υποβαλλεις αίτηση αμέσως μόλις προκηρυχθούν μπορείς να κάνεις  προεγγραφή http://www.kekaper.gr/index.php/voucher3

Από την προεγγραφή δεν υπάρχει καμία δέσμευση/υποχρέωση απέναντι στον φορέα μας (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ο οποίος είναι ο μόνος Αμιγώς Δημόσιος «Πάροχος Κατάρτισης» στην Κρήτη.

 Νέο voucher «Τουρισμού»

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα . Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 8.000 άνεργοι νέοι Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.550€ για τη συνολική συμμετοχή σου στο πρόγραμμα
 • Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία έως 5 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα
 • Θεωρητική κατάρτιση 20 ημερών σε πλέον σύγχρονες τουριστικές ειδικότητες
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψηκαι πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Θέσεις εργασίας μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης
 • Πιστοποίηση τουριστικών ειδικοτήτων

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου δράσης «Youth Guarantee» ( Εγγύηση για τη Νεολαία) , εντάσσεται στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Σκοπός της Δράσηςείναι η ενίσχυση των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων ώστε να επανενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής και εν συνεχεία πρακτικής απασχόλησης.

Η Δράση απευθύνεται σε 8.000 άνεργους ηλικίας έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων και παρέχει:

 • Πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και προώθησης των δεξιοτήτων των νέων
 • Πρόγραμμα πρακτικής απασχόλησης
 • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους από 18 έως 24 ετών στους κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ, απευθύνεται σε 15.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ και αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής - Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους παρακάτω τομείς:   1) Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics ), 2) Λιανικό Εμπόριο, 3) Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα), 4) Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 Υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια του προγράμματος Youth Guarantee (Εγγύηση για τη Νεολαία)

Σκοπός της Δράσηςείναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων ωφελούμενων σε κλάδους και επαγγέλματα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και περαιτέρω ανάπτυξη ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισαγωγής τους στην αγορά εργασίας.

Η Δράση απευθύνεται σε 15000 άνεργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών με απασχόληση σε επιχειρήσεις των παρακάτω κλάδων:

  Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics

  Εξαγωγικό Εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής

  Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών

  Λιανικό Εμπόριο

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες
 • Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελούμενων
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων
 • Εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο, τηλ. 2831040052, 2831040050, 2831340714         http://www.kekaper.gr/ .

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.