«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης_Voucher ΑΕΙ

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Τίτλοι Προγραμμάτων (ειναι σχετικοί με την προσέλευση, τις γνώσεις, τις δεξιότητες,  το προφίλ και τις επιθυμίες των ωφελούµενων)

 

Στελέχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Στέλεχος Σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επαγγέλματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας

Στελέχη Υπηρεσιών Υγείας

Εκπαιδευτικοί όροι

Μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα: 6

Aριθμός ωρών κατάρτισης: 120

Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 10

Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τμήμα: 25

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.