«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής κωδικού επιταγής κατάρτισης για το πρόγραμμα: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. -

Ο ωφελούμενος ενημερώνεται από το σύστημα, με χρήση του ΚΑΥΑΣ του για την ένταξή του στους ωφελούμενους.

Αφού επιλέξει τον Πάροχο που επιθυμεί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών από τον Πάροχο Κατάρτισης και μόνο στην περίπτωση που ο έλεγχος είναι επιτυχής (αληθή στοιχεία),παράγεται ο μοναδικός κωδικός επιταγής κατάρτισης, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και ανάρτησης της τριμερούς σύμβασης.

 Δεν θα χορηγηθεί έντυπη επιταγή κατάρτισης.

Ο ωφελούμενος καλείται να σημειώσει / καταγράψει τον κωδικό επιταγής κατάρτισης που παράγεται από το σύστημα και αντιστοιχεί στον ίδιο.

Πηγή: http://www.voucher.gov.gr/    22/04/2015

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, (Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης) Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο, τηλ. 2831040052, 2831040050, http://www.kekaper.gr/.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.