«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Προγράμματα Φιλοξενίας 2010

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα φιλοξενίας:

α) Αποδήμων και ομογενών  νέων που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου. Δεκαπέντε (15) νέοι από Σουηδία και Ρουμανία, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης μας από 16-07-2010 έως 31-07-2010. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, το Υπουργείο Εξωτερικών - Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, καθώς και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου.

β) Είκοσι (20) μαθητών και μαθητριών των σχολείων  του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και τριών (3) συνοδών τους,  για 10 ημέρες, με χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, τόσο μέσα στην πόλη, όσο και σε περιοχές εντός και εκτός νομού. Οι φιλοξενούμενοι  παρακολούθησαν, επίσης, μαθήματα ελληνικών χορών.

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.