Προγράμματα Φιλοξενίας 2009

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

1.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΥΡΙΑ & ΛΙΒΑΝΟ

1

30

2.  

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΩΝ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Γ.Δ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1

35

ΣΥΝΟΛΟ

 

2

  65