«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού καλεί του ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «ΑΓΡΟΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» +.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του αγροτουρισμού.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 120 ώρες και περιλαμβάνει: δράσεις θεωρητικής κατάρτισης 84 ώρες, και πρακτικής άσκησης 36 ώρες.

Στο πρόγραμμα θα επιλεγούν δεκαεννέα (19) ωφελούμενοι.

Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες, απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.