«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

Δράσεις Δημοσιότητας

αα

Τίτλος Έργου

Πρόγραμμα/Ετος λήξης

Ρόλος του φορέα

1

Σχέδιο Δράσης ΣΥΥ «ΗΛΙΟΣ»

2004

Συντονιστής φορέας, Φορέας Συμβουλευτικής, Δημοσιότητα

2

Ολοκληρωμένες Δράσεις υπέρ των Γυναικών – Σχέδιο Δράσης «ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ»

2006

Φορέας Συμβουλευτικής και Δημοσιότητας

3

Σχέδιο Δράσης ΣΥΥ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

2008

Φορέας Συμβουλευτικής & Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

4

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΕΡΓΑΝΗ»

2007

Συντονιστής φορέας, Φορέας Συμβουλευτικής, Τελικός Δικαιούχος Παροχής ΣΥΥ, Δημοσιότητα και Δικτύωση

5

Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης στο Ν.Α. τμήμα της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου

2008

Φορέας Συμβουλευτικής

6

Θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας (EQUAL) (2005-2007), Μέτρο 2.2 «Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος».

2007

Φορέας Συμβουλευτικής

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.