«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERTRAINE

Δημοσιεύτηκε το  1ο Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού σχεδίου που συμμετέχει το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως εταίρος, με τίτλο: «Διαπολιτισμική Κατάρτιση Εκπαιδευτών (Intercultural Training for Educators - InterTrainE), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, στη δράση KA2.

Το 27 μηνών διάρκειας σχέδιο (2018-2020) συντονίζεται από το πανεπιστήμιο  Heriot-Watt του Εδιμβούργου.

Στο ευρωπαϊκό σχέδιο InterTrainEσυμμετέχουν 7 εταίροι από 4 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Ιταλία και Ελλάδα) και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων μεταναστών.

Για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο παρακαλώ πατείστε εδώ (Ελληνική έκδοση).

In order to read the Newsletter please click here (English version).

 

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.