«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στον τομέα των διακρατικών συνεργασιών τo τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, συμμετέχουν σε σημαντικό αριθμό δράσεων, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια του φορέα και την ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί διακρατικά συνεργατικά σχήματα.

Οι διακρατικές συνεργασίες εστιάζονται σε σχέδια που σχετίζονται με:

 • Τη Δια βίου Μάθηση
 • Την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Τη δημιουργία τουριστικών διαδρομών
 • Την προβολή των μνημείων και την διασύνδεση τους με τις υπόλοιπες περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την επιχειρηματικότητα
 • Την προστασία των πολιτών
 • Τη δικτύωση σε θέματα ανάδειξης των διατροφικών μας συνηθειών 

Ιδιαίτερη εμπειρία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο:

 • Προγράμματος LifeLongLearning  (Δια Βίου Μάθηση),
 • Κοινοτικής Πρωτοβουλίας InterregIIIB ARCIMED,
 • Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος”
 • Seventh Framework Programme (FP7)

 

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.