«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

1ο διαδικτυακό σεμινάριο για το έργο «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα»

Η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης / Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησηςπροσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε διαδικτυακό σεμινάριο των προκαταρκτικών βημάτων της διαδικασίας της Σχεδιαστικής Σκέψης (DesignThinking)  που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DTRaIN. Τα προκαταρκτικά βήματα του Design Thinking είναι η πρώτη ενότητα από τις πέντε μαθητικές ενότητες του έργου DTRaIN, που θα αναπτυχθούν τους επόμενους μήνες.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/03/2021 στις 16:00 και θα έχει διάρκεια δύο ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες εκμάθησης

  • Η Διαδικασία της Σχεδιαστικής Σκέψης
  • Ανάπτυξη της νοοτροπίας του σχεδιαστή
  • Αναγνώριση της ευκαιρίας  για ένα σχέδιο Σχεδιαστικής Σκέψης
  • Σύνταξη ενός σύντομου προσχεδίου
  • Προγραμματισμός  της  διαδικασίας της Σχεδιαστικής Σκέψης (άτομα, σκηνικό, έρευνα)

Το σεμινάριο θα είναι στην αγγλική και απευθύνεται  σε επαγγελματίες, φοιτητές, εκπαιδευτές, ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των αγροτικών τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.bigmarker.com/StefanoMessori/DTrAIN-Design-Thinking-in-The-Agrifood-Sector-Unit-1

Περισσότερα...

ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "InterTrainE"

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ολοκληρώνοντας τις δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου «Διαπολιτισμική Κατάρτιση για Εκπαιδευτικούς – InterTrainE», πραγματοποίησε διαδικτυακά εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, την οποία παρακολούθησαν 35 εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικοί.   

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης ο κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης, αν. προϊστάμενος του τμήματος ΔΒΜ, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στην ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες, προάγουν την αμοιβαία αποδοχή και τον σεβασμό, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Στη συνέχεια η κα  Καλλή Ροδοπούλου, Κοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (EELI), παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με τίτλο: «Διαπολιτισμική Κατάρτιση για Εκπαιδευτικούς – InterTrainE». Ειδικότερα αναφέρθηκε στον σκοπό, στους στόχους και τα παραγόμενα αποτελέσματα του σχεδίου ενώ παρουσίασε τις επιμέρους ενότητες του προγράμματος. Ο Δρ. Γιάννης Κωστόπουλος εκπαιδευτικός / Γλωσσολόγος παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης  και αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών, ενώ ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν το σύνολο των ενοτήτων με τα ενδιάμεσα τεστ και την τελική αξιολόγηση. Στο τέλος της συνάντησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα του έργου και να λύσουν απορίες αναφορικά με το πρόγραμμα.

Περισσότερα...

DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα

DTRaIN– Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα  

Μια μέθοδος βασισμένη στην έννοια της Σχεδιαστικής Σκέψης ως εργαλείο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων 

 

Επίσημη ιστοσελίδα έργου: http://www.dtrain.eu/  Διάρκεια έργου: 1/10/2019 έως 30/4/2022

 

 

Γενικό Πλαίσιο

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα 2020 επικεντρώνεται στην «αναζωογόνηση της κουλτούρας της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και στην ανάπτυξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών», ως ένας τομέας άμεσης παρέμβασης. Η "έξυπνη εξειδίκευση"είναι η συλλογική διαδικασία κατά την οποία περισσότερες από 170 ευρωπαϊκές περιφέρειες και 16 χώρες χρησιμοποιούν για να αναγνωρίσουν τα δυνατά σημεία τους και τις ευκαιρίες (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions). Βασίζεται σε μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ιδρυμάτων γνώσης και στην από κοινού εφαρμογή τους στηνέρευνα και στις στρατηγικές επένδυσης της καινοτομίας. Πράγματι, το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Κρήτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η δυναμική και βιώσιμη Κρήτη. Δυναμικήμε την έννοια της ύπαρξης μιας ενοποιημένης στρατηγικής  προς την έξοδο από την κρίση επενδύοντας και ενδυναμώνοντας  τη διασύνδεση και τον εξαγωγικό προσανατολισμό του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις αναγνωρισμένους δυναμικούς τομείς της οικονομίας. της Κρήτης στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας της Κρήτης. Το ίδιο όραμα καταγράφεται στο σχέδιο «έξυπνης εξειδίκευσης» των περιφερειών εταίρων του DTRaIN, προσδιορίζοντας τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής ως ένα δυναμικό τομέα για την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη.

 

 

Περισσότερα...

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς Ενηλίκων Μεταναστών (InterTrainE), : 2018-1-UK01-KA204-047987

        Επίσημη Ιστοσελίδα Έργου: http://intertraine.eu/             Διάρκεια: Οκτώβριος 2018 – Φεβρουάριος 2021 
 
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια από τις σημαντικότερες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στην ιστορία. Καθώς αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη, η κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωσή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αποτελεί προτεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, ο προοδευτικά αυξανόμενος πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ποικιλομορφία, προάγουν την αμοιβαία αποδοχή και το σεβασμό, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
 

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκά προγράμματα - ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ευρωπαϊκά προγράμματα/ΚΕΚΑΠΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/Μάρτιος 2015

Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών κατοίκων περιοχών με αγροτικά και πολυπολιτισμικά  files/KA1-ITALY.docx

 

Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην Εκπαίδευση files/PaTiE.docx 

Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  files/PaTiVET.docx

 

Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου files/STUDY_VISIT_RETHYMNO.docx

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.