«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERTRAINE

Δημοσιεύτηκε το  1ο Ενημερωτικό Δελτίο του ευρωπαϊκού σχεδίου που συμμετέχει το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ως εταίρος, με τίτλο: «Διαπολιτισμική Κατάρτιση Εκπαιδευτών (Intercultural Training for Educators - InterTrainE), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, στη δράση KA2.

Το 27 μηνών διάρκειας σχέδιο (2018-2020) συντονίζεται από το πανεπιστήμιο  Heriot-Watt του Εδιμβούργου.

Στο ευρωπαϊκό σχέδιο InterTrainEσυμμετέχουν 7 εταίροι από 4 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Ιταλία και Ελλάδα) και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων μεταναστών.

Για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο παρακαλώ πατείστε εδώ (Ελληνική έκδοση).

In order to read the Newsletter please click here (English version).

 

 

Ευρωπαϊκά προγράμματα - ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ευρωπαϊκά προγράμματα/ΚΕΚΑΠΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/Μάρτιος 2015

Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών κατοίκων περιοχών με αγροτικά και πολυπολιτισμικά  files/KA1-ITALY.docx

 

Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην Εκπαίδευση files/PaTiE.docx 

Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  files/PaTiVET.docx

 

Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου files/STUDY_VISIT_RETHYMNO.docx

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στον τομέα των διακρατικών συνεργασιών τo τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, συμμετέχουν σε σημαντικό αριθμό δράσεων, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια του φορέα και την ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί διακρατικά συνεργατικά σχήματα.

Οι διακρατικές συνεργασίες εστιάζονται σε σχέδια που σχετίζονται με:

 • Τη Δια βίου Μάθηση
 • Την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Τη δημιουργία τουριστικών διαδρομών
 • Την προβολή των μνημείων και την διασύνδεση τους με τις υπόλοιπες περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την επιχειρηματικότητα
 • Την προστασία των πολιτών
 • Τη δικτύωση σε θέματα ανάδειξης των διατροφικών μας συνηθειών 

Ιδιαίτερη εμπειρία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο:

 • Προγράμματος LifeLongLearning  (Δια Βίου Μάθηση),
 • Κοινοτικής Πρωτοβουλίας InterregIIIB ARCIMED,
 • Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος”
 • Seventh Framework Programme (FP7)

 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.