«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης»

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  

DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα

DTRaIN– Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα  

Μια μέθοδος βασισμένη στην έννοια της Σχεδιαστικής Σκέψης ως εργαλείο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων 

 

Επίσημη ιστοσελίδα έργου: http://www.dtrain.eu/  Διάρκεια έργου: 1/10/2019 έως 30/4/2022

 

 

Γενικό Πλαίσιο

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα 2020 επικεντρώνεται στην «αναζωογόνηση της κουλτούρας της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και στην ανάπτυξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών», ως ένας τομέας άμεσης παρέμβασης. Η "έξυπνη εξειδίκευση"είναι η συλλογική διαδικασία κατά την οποία περισσότερες από 170 ευρωπαϊκές περιφέρειες και 16 χώρες χρησιμοποιούν για να αναγνωρίσουν τα δυνατά σημεία τους και τις ευκαιρίες (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions). Βασίζεται σε μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ιδρυμάτων γνώσης και στην από κοινού εφαρμογή τους στηνέρευνα και στις στρατηγικές επένδυσης της καινοτομίας. Πράγματι, το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Κρήτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η δυναμική και βιώσιμη Κρήτη. Δυναμικήμε την έννοια της ύπαρξης μιας ενοποιημένης στρατηγικής  προς την έξοδο από την κρίση επενδύοντας και ενδυναμώνοντας  τη διασύνδεση και τον εξαγωγικό προσανατολισμό του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις αναγνωρισμένους δυναμικούς τομείς της οικονομίας. της Κρήτης στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας της Κρήτης. Το ίδιο όραμα καταγράφεται στο σχέδιο «έξυπνης εξειδίκευσης» των περιφερειών εταίρων του DTRaIN, προσδιορίζοντας τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής ως ένα δυναμικό τομέα για την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη.

 

 

Περισσότερα...

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς Ενηλίκων Μεταναστών (InterTrainE), : 2018-1-UK01-KA204-047987

        Επίσημη Ιστοσελίδα Έργου: http://intertraine.eu/             Διάρκεια: Οκτώβριος 2018 – Φεβρουάριος 2021 
 
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια από τις σημαντικότερες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στην ιστορία. Καθώς αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη, η κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωσή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αποτελεί προτεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, ο προοδευτικά αυξανόμενος πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ποικιλομορφία, προάγουν την αμοιβαία αποδοχή και το σεβασμό, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
 

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκά προγράμματα - ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ευρωπαϊκά προγράμματα/ΚΕΚΑΠΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ/Μάρτιος 2015

Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών κατοίκων περιοχών με αγροτικά και πολυπολιτισμικά  files/KA1-ITALY.docx

 

Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην Εκπαίδευση files/PaTiE.docx 

Το Ψυχόδραμα ως εργαλείο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  files/PaTiVET.docx

 

Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου files/STUDY_VISIT_RETHYMNO.docx

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στον τομέα των διακρατικών συνεργασιών τo τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, συμμετέχουν σε σημαντικό αριθμό δράσεων, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια του φορέα και την ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί διακρατικά συνεργατικά σχήματα.

Οι διακρατικές συνεργασίες εστιάζονται σε σχέδια που σχετίζονται με:

 • Τη Δια βίου Μάθηση
 • Την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Τη δημιουργία τουριστικών διαδρομών
 • Την προβολή των μνημείων και την διασύνδεση τους με τις υπόλοιπες περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την επιχειρηματικότητα
 • Την προστασία των πολιτών
 • Τη δικτύωση σε θέματα ανάδειξης των διατροφικών μας συνηθειών 

Ιδιαίτερη εμπειρία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο:

 • Προγράμματος LifeLongLearning  (Δια Βίου Μάθηση),
 • Κοινοτικής Πρωτοβουλίας InterregIIIB ARCIMED,
 • Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος”
 • Seventh Framework Programme (FP7)

 

Περισσότερα...

Copyright © 2011. Study To Learn. All Rights Reserved.