Η Περιφέρεια Κρήτης στην Τελική Διάσκεψη του σχεδίου MOVING στις Βρυξέλλες. «Χαρτογράφηση του μέλλοντος των ορεινών περιοχών στις προτεραιότητες της ΕΕ»

Στις 13 και 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Τελική Διάσκεψη για το έργο MOVING: «Ένα μέλλον για τις ορεινές περιοχές στις προτεραιότητες της ΕΕ μετά το 2027», σηματοδοτώντας την κορύφωση μιας τετραετούς διαδρομής για το έργο. Αυτή η υψηλού επιπέδου διήμερη εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 60 συμμετέχοντες από Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών), υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΕ (ESPON, Γραφείο Υποστήριξης Αγροτικών Συμφώνων), σημαντικά δίκτυα της ΕΕ (EUROMONTANA, AREPO). Επιπρόσθετα στη διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες ορεινών περιοχών για να υπογραμμίσουν τον κρίσιμο ρόλο των ορεινών περιοχών στην προώθηση των πολιτικών στόχων της Ευρώπης μετά το 2027.

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Καινοτομία στην Τοπική Ανάπτυξη (AEIDL), φιλοξενήθηκε από την ένωση ευρωπαϊκών περιφερειών για τα προϊόντα προέλευσης AREPO, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος HΟRΙΖΟΝ 2020 της ΕΕ. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να συζητηθεί ο κεντρικός ρόλος των ορεινών περιοχών και των ορεινών αλυσίδων αξίας για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της Ευρώπης έως το 2050 και τη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ μετά το 2027.

Η Mar Delgado, Συντονίστρια του MOVING και Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα, άνοιξε την εκδήλωση δηλώνοντας: «Αυτό δεν είναι το τέλος του MOVING, αλλά η αρχή ενός καλύτερου μέλλοντος για τις πολιτικές της ΕΕ για τις ορεινές περιοχές μετά το 2027». Αυτό το συναίσθημα απηχήθηκε από βασικούς ομιλητές που τόνισαν τη σημασία της συνεχούς υποστήριξης για τις ορεινές περιοχές.

Ο Mario Milouchev, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ «Στρατηγικά Σχέδια ΚΓΠ II», στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε περαιτέρω τον κεντρικό ρόλο των πολιτικών της ΕΕ στη στήριξη των αγροτικών και ορεινών περιοχών. Ο κ. Milouchev παρουσίασε τα επιτεύγματα και τα επερχόμενα βήματα της απογραφής του Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές (LTVRA), σημειώνοντας: «Αυτή η διάσκεψη για τις ορεινές περιοχές είναι μια χρήσιμη συμβολή στη συνεχιζόμενη συζήτηση για τις μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ μετά το 2027».

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εταίρους του έργου MOVING για να προβληθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες μέσα στις ορεινές αλυσίδες αξίας. Συζητήθηκαν πολλές στρατηγικές για την αναβάθμιση αυτών των αλυσίδων αξίας, παράλληλα με τις Στρατηγικές Επιλογές.

Εμπειρογνώμονες, όπως ο Wiktor Szydarowski, Διευθυντής στο ESPON EGTC, ο Ελευθέριος Σταυρόπουλος από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, η Klavdija Ramsak-Noemi από τη DG REGIO, ο Benoit Nadler από τη DG REGIO και ο Toma Šutić, Μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Αντιπροέδρου επιφορτισμένου με τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνευρέθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα των λύσεων, των εργαλείων και των πολιτικών που καθίστανται απαραίτητες για την υποστήριξη των ορεινών περιοχών. Τόνισαν την κρίσιμη σημασία της ενσωμάτωσης των αγροτικών και ορεινών περιοχών στις πολιτικές της ΕΕ μέσω καινοτόμων εργαλείων, λύσεων με γνώμονα τους ειδικούς και ενισχυμένων προσπαθειών συνοχής για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι περιοχές συμβάλλουν και επωφελούνται από τους ευρύτερους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στις συστάσεις πολιτικής του έργου MOVING για να ξεκλειδώσει τη δύναμη των ορεινών αλυσίδων αξίας, με έμφαση στην προγραμματική περίοδο μετά το 2027.

Ο Mark Redman, Διευθυντής της Highclere Consulting, παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη Πολιτικής MOVING, βασισμένο σε οκτώ δομικά στοιχεία:

  • εφαρμογή καλύτερης διακυβέρνησης και κανονισμού λειτουργίας,
  • ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης,
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσης και καινοτομίας,
  • διασφάλιση της διαβίωσης στις ορεινές περιοχές,
  • προώθηση της ποιότητας ορεινών προϊόντων,
  • διατήρηση της χρήσης των τοπικών πόρων και
  • προετοιμασία και προσαρμογή για την αλλαγή.

Βασικοί ομιλητές όπως ο Gustavo Lopez Cutillas από τη Γραμματεία της Επιτροπής REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Guillaume Corradino, Διευθυντής του Euromontana, ο Erik Gløersen από το Spatial Foresight και η Urszula Budzich Tabor από το Γραφείο Υποστήριξης του Αγροτικού Συμφώνου, τόνισαν ότι ο οδικός χάρτης παρέχει ένα έγκαιρο, λεπτομερές και στρατηγικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ορεινών αλυσίδων αξίας. Τόνισαν τη σημασία των τεκμηριωμένων και με τοπική διάσταση πολιτικών και την προώθηση της συνεργασίας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ και την πρακτική εφαρμογή.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη Mar Delgado να ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και να ευγνωμονεί τους εταίρους του έργου για τη σκληρή δουλειά τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια προς ένα καλύτερο μέλλον για τις ορεινές περιοχές. Η εκδήλωση υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ορεινές περιοχές στην επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης έως το 2050.

Στo έργο MOVING από την περιφέρεια Κρήτης συμμετέχουν εταίροι η Περιφέρεια Κρήτη και το Πανεπιστήμιο Κρήτης Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας,  είναι ένα έργο HΟRΙΖΟΝ 2020 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ικανοτήτων και στη συν-ανάπτυξη πλαισίων πολιτικής για τη δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένων αλυσίδων αξίας, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών στην Ευρώπη.

 Στην τελική διάσκεψη από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής του έργου: κ. Δαράκης Μιχαήλ Δ/ντής Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης και ο Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος αν. Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του σχεδίου MOVING οργανώνει στις 24 Ιουλίου στο Ρέθυμνο εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα σε εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αναπτυξιακών και παραγωγικών φορέων να μοιραστούν το όραμα τους για τις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.   

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc